Erhvervsfremme der virker…

Erhvervsfremme der virker…

Crowdfunding er erhvervsfremme der virker…

I Berlingske Tidende den 2.Juli d.å. kan man læse om Erhvervshus Hovedstaden, og deres påståede resultater fra 2016. (link:https://www.berlingske.dk/virksomheder/en-sen-decemberaften-henviste-offentligt-stoettet-erhvervshus-25 ).

Avisens journalister har fået aktindsigt, og stiller en række kritiske spørgsmål til arbejdsgangene i 2016, og de påståede resultater hos Erhvervshus Hovedstaden. Direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard udtaler til artiklen, at ‘tallene ser meget mærkelige ud og i den grad kalder på en ‘god forklaring’. 

Den diskussion følger vi i Dansk Crowdfunding Forening med interesse, og samtidig vil vi bruge lejligheden til at fremvise andre ‘erhvervsfremme’ systemer, endnu uden for offentlige støtteordninger, der virker og som skaber resultater. 

Helt ublu, og blottet for enhver jantelov, vil jeg fremhæve os selv: Crowdfunding branchen.

 

Et helt igennem succesfuldt ‘erhvervsfremme’ – båret frem af hr. og fru Danmark, dygtige iværksættere og SMV’er og dygtige aktører – herunder danske platforme og andre interessenter. 

Til sammenligning kan det nævnes at i det herrens år 2016, som artiklen omhandler, blev der i alt crowdfunded for cirka 130 mio DKK til danske projekter og virksomheder. Dette fordelt på alle 4 typer af crowdfunding: donations crowdfunding, reward baseret crowdfunding, låne crowdfunding og investerings crowdfunding. Den sidste type dog med et stort rundt 0. 

En hurtig og ganske uvidenskabelig opgørelse fra det år viser, at vi bare alene på basis af reward baseret crowdfunding det år var med til at skabe cirka 350 fuldtidsstillinger, og en lang række nye virksomheder. Retfærdighedsvis skal det nævnes, at en enkelt ny virksomhed stod for mere end ½ af jobskabelsen efter et succesfuldt crowdfunding projekt, nemlig Aarhus Streetfood. 

Lægges tallene sammen for alle typer af crowdfunding, vil resultatet ganske givet blive meget højere. Det samme år blev der på en af de låne crowdfunding platforme der er i Danmark gennemført mere end 100 lån – skabt virksomheder og arbejdspladser. Et præcist tal kan desværre ikke fremtrylles. Det kan dog tal fra selvsamme låne crowdfunding platform i hele dens levetid, tal der er indsamlet ved brugerundersøgelse blandt de virksomheder der har lånt penge fra ‘crowden’ via platformen. Nye arbejdspladser der er skabt runder 300 siden platformens start i 2014. 

Det præcise tal for hvad det officielle erhvervsfremmesystem koster kendes ikke. Der er både nationale, regionale og EU initiativer og mange penge involveret, men mit bud vil ligge på ikke under 25 mia. kroner pr. år. 

For ikke under 25 mia. kroner blandet omkostninger – der kun i nogen grad er med til at skabe virksomheder, arbejdspladser og vækst. 

Et andet bud du får fra mig er, at det offentlige erhvervsfremmesystem ikke har skabt flere virksomheder og arbejdspladser end crowdfunding branchen. 

En ganske uvidenskabelig og udokumenteret påstand, jeg ved det. Men én skal starte diskussionen.

De danske crowdfunding platforme er, sammen med alle de mange danskere der har købt produkter på forhånd eller lånt penge ud til de nystartede virksomheder, langt bedre virksomheds-og jobskaber end noget velmenende væksthjul – og nok så mange dygtige konsulenter. Crowden spotter de gode idéer-  og er med at til validerer dem, og være deres finansieringskilde fra den spæde start. 

Senest er en del af erhvervsfremmesystemet i øvrigt lagt om og en række af de penge der hvert år tilgår erhvervsfremmesystemet, går nu til Innovationsfonden. Så langt så godt. Lad os se hvad fremtiden bringer. 

En ting vi alle burde være enige om er, , at vi som samfund skal støtte de initiativer der rent faktisk virker. 

Derfor kan det undre, at crowdfunding branchen og dens aktører får så lidt opmærksomhed fra interesseorganisationer, politikere, ministre og regeringer – som det rent faktisk er tilfældet. 

Her er et redskab der ikke koster skattekroner, altså er det meget billigt, og særdeles effektivt skaber de resultater alle gerne vil have flere af. Nemlig nye virksomheder og nye arbejdspladser. Lokal sammenhængskraft og samfundssind. 

Uden at blinke kan jeg skrive, at siden jeg startede Dansk Crowdfunding Forening og et par crowdfunding platforme for cirka 9 år siden – er jeg blevet inviteret cirka 0 gange til Christiansborg eller til snak hos interesseorganisationer. Det var 0 gange. De gange jeg har været der, har det været på egen opfordring – og fordi der har været en god årsag. 

Udviklingen på crowdfunding markedet kan ikke være gået hen over hovedet på alle andre ! Så hvorfor ikke kigge vores vej ? Her er resultater, muligheder og stemmer at hente. Iværksætteri har aldrig været så hypet som det er nu. På godt og ondt. Så er det nu de gode initiativer skal skilles fra, og støttes af alle interessenter i Danmark. 

Hvorfor er crowdfunding så ikke på finansloven ? 

Støtten kan både være støtte til arbejdet i Dansk Crowdfunding Forening, eller direkte støtte til platformene ? 

For langt mindre penge, end det nuværende erhvervsfremmesystem modtager, kan vi skabe langt flere virksomheder og arbejdspladser i Danmark. 

Vi har folkets ryg, folkets har vores. 

Andelsbevægelsen 2.0.

 

Michael Eis

No Comments

Post a Comment